Học Hàm Excel

TomApp

Install On:

Install
  • Học Hàm Excel
  • Học Hàm Excel
  • Học Hàm Excel
  • Học Hàm Excel
  • Học Hàm Excel
  • Học Hàm Excel
  • Học Hàm Excel

Description

Hàm là cốt lõi của bảng tính Ms Excel, là cốt lõi và tinh túy của Ms Excel, nếu không có các công thức thì bảng tính cũng giống như trình soạn thảo văn bản. Chúng ta dùng công thức để tính toán từ các dữ liệu lưu trữ trên bảng tính, khi dữ liệu thay đổi các công thức này sẽ tự động cập nhật các thay đổi và tính ra kết quả mới giúp chúng ta đỡ tốn công sức tính lại nhiều lần.

Nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc học và ứng dụng Ms Excel.Ứng dụng học Học Hàm Excel giúp các bạn có thể tra cứu và thực hành các hàm trong excel. Ứng dụng được thiết kế giúp các bạn học một cách dễ hiểu nhất.

Ứng dụng gồm tất các hàm trong excel được sử dụng phổ biến nhất bao gồm:
+ Hàm luận lý: AND, FALSE,TRUE,IF,IFERROR, NOT…
+ Hàm tìm kiếm: VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX
+ Hàm văn bản: LOWER, UPPER,RIGHT, LEFT, MID,TRIM, LEN, SUBSTITUTE
+ Hàm toán học: MOD, ABS, …
+ Hàm thống kê: SUM, SUMIF, DSUM,COUNT,…
+ Hàm về ngày tháng: DAY, YEAR, TODAY, MONTH,WEEKDAY…
+ Hàm về thơi gian: TIME, HOUR, SECOND, MINUTE, NOW…

Ngoài ra còn có các phím tắt hỗ trợ trong Excel, video hướng dẫn thực hành các hàm trong Excel.

What new in version: 1!

Informations

Developer

TomApp

Category

Version

1

Size

Rating

1
Demo of Pilot Android App STORE II expired. Please get full version at suuforest.net